ZASTĘPSTWA  na 7 grudnia  – piątek

 

Nieobecny nauczyciel Lekcja Klasa Realizowany

przedmiot

 

Sala

Nauczyciel prowadzący

 

p. E. Gawlik-Lippik

 

6 2a gr Ap – l. biblioteczna, pozostali zwolnieni   p. I. Florkowska
  7 2d zwolniona    
p. E. Madeiska 3 3c j. angielski 021 p. A. Słaboń*
  4 3a j. angielski 021 p. A. Słaboń*
  5 2b matematyka zamiast           na 8 lekcji       w poniedziałek 10.12 023 p. I. Basta
  6 2d zwolniona    
p. J. Turczyńska 1 3abceR gr. zwolniona    
  2 3abceR gr. zwolniona    
  3 1ad matematyka – cała klasa 023 p. I. Basta*
p. I. Basta 6 2b wf   p. K. Malina*
Odpracowane lekcje:

1b – Ak (1 lekcja)

 

Uwaga: zgody na wyjazd do Pragi można odbierać w sekretariacie szkoły.