ZASTĘPSTWA  na 22 czerwca – czwartek

 

 

Nieobecny nauczyciel

przyczyna nieobecności

Lekcja Klasa Realizowany

przedmiot

 

Sala

Nauczyciel prowadzący

 

p. E. Magłysz

L4

3 1e l. biblioteczna   p. I. Daniel
  4 1a l. biblioteczna   p. I. Daniel
  6 2e zwolniona    
  7 2e zwolniona    

 

Klasa 2b – wycieczka, p. M. Matyjaszczuk