ZASTĘPSTWA  na 18 grudnia – poniedziałek

 

 

Nieobecny nauczyciel Lekcja Klasa Realizowany

przedmiot

 

Sala

Nauczyciel prowadzący

 

p. M. Kędziora 3 1b j. ang. 503 p. A. Sas
  4 MB zwolniona    
  5 AS zwolniona    
  6 2c l. biblioteczna   p. I. Florkowska
  7 AS zwolniona    
  8 1c zwolniona    
p. I. Daniel 1 1bc gr. zwolniona    
  2 1bc gr. zwolniona  
  4 1ad gr – wos 023 p. M. Szwed
  5 2b zwolniona  
  6 2b zwolniona  
7 2b zwolniona    
ks. D. Kostecki 4 2b matematyka 409 p. B. Mosorka-Nieścior*
5 1a j. polski 308 p. K. Kwaśniewska
7 1c zwolniona    
8 2e zwolniona    

 

Klasa 3c i 2c – wycieczka – uczniowie, którzy zostają, mają lekcje wg planu 2c

 

Odpracowane lekcje:

3a – hist. i społ.  (7 lekcja)

 

zastępstwa na dyżurach:

– za p. M. Kędziorę (11.30 – 14.15) – p. K. Malina