Polisa:

Polisa str 1

Polisa str 2

Zgłoszenie szkody NNW – druk pdf