W skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 wchodzą:

    • Przewodnicząca – Tomislav Pranić
    • Zastępca – Dariusz Rudzik
    • Skarbnik – Patrycja Pieczarka
    • Opiekun – Michał Król