W skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 wchodzą:

    • Przewodniczący – Kinga Nicifur
    • Zastępca – Daria Fecyk
    • Skarbnik – Nikola Chmielowska
    • Opiekun – Michał Król