W skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 wchodzą:

    • Przewodnicząca – Gabrysia Tencza
    • Zastępca – Katarzyna Blatkiewicz
    • Skarbnik – Martyna Kaźmirek, Dagmara Gajowska
    • Opiekun – Michał Król