W skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 wchodzą:

    • Przewodniczący – Kinga Nicifur
    • Zastępca – 
    • Skarbnik – Patrycja Pieczarka
    • Opiekun – Michał Król