W drodze na studia wstąp do DWÓJKI!

Zapraszamy do II LO – szkoły wspierającej zainteresowania i uzdolnienia!
Oferujemy:
• naukę języków obcych w systemie międzyoddziałowym (język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski)
• dodatkowe przedmioty rozszerzone
• ciekawe przedmioty uzupełniające – edukacja wojskowa, edukacja prawna, edukacja filmowa i teatralna
• dodatkowe zajęcia dla maturzystów i wysoką zdawalność matur!
• atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:
– teatr szkolny
– klub żeglarski
– koło szachowe
– koła naukowe
– różnorodne zajęcia sportowe
– Interaktywne Centrum Nauki pod patronatem czasopisma „Wiedza i Życie”
– wymianę zagraniczną (Węgry, Niemcy, Bośnia i Hercegowina)
– zajęcia na wyższych uczelniach
– warsztaty rozwojowe
– obozy naukowe
– obozy szkoleniowe – dla klasy o profilu wojskowym
– szkolny wolontariat
Zapewniamy:
• życzliwy i kompetentny zespół nauczycieli.
• doskonałe zaplecze sportowe
• skomputeryzowaną bibliotekę szkolną
• nowoczesne pracownie przedmiotowe
• nową pracownię informatyczną i przyrodniczą
• dziennik elektroniczny
• elektroniczne karty dostępu do szkoły oraz monitoring budynku
• stołówkę i sklepik szkolny
• strefę relaksu
II LO to jedyna szkoła ponadgimnazjalna w powiecie bolesławieckim dostosowana do potrzeb
uczniów niepełnosprawnych!
Szkoła posiada windę i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety.
Ponadto zapewniamy możliwość nauki w klasie integracyjnej, nauczanie indywidualne, zajęcia
rewalidacyjne, opiekę psychologiczną, doradztwo zawodowe.
Wszystkim uczniom zapewniamy bezpieczny pobyt w szkole w przyjaznej atmosferze!

Dlaczego warto wybrać II Liceum Ogólnokształcące.pdf

 

Klasa

matematyczno – fizyczna

 

Przedmioty na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej:

– Matematyka

– Fizyka

 

Informacje dodatkowe:

– zajęcia w Interaktywnym Centrum Nauki

– koło szachowe

– koło brydżowe

– współpraca z wyższymi uczelniami

 

Klasa

humanistyczna

 

Przedmioty na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej:

– Język polski

– Historia

 

Informacje dodatkowe:

– współpraca z IPN

– patronat Uniwersytetu Wrocławskiego

– wycieczki historyczne

– edukacja prawna

– edukacja filmowa

– projekty międzynarodowe

 

Klasa

biologiczno – chemiczna

Przedmioty na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej:

– Biologia

– Chemia

 

Informacje dodatkowe:

– coroczny obóz biologiczny nad morzem

– wyjazdy edukacyjne na uczelnie wrocławskie: warsztaty i wykłady

– zajęcia praktyczne z biologii w terenie

 

Klasa

mundurowa

(wojsko, policja, straż pożarna i graniczna)

Przedmioty na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej:

– Geografia

– Wiedza o społeczeństwie

 

Informacje dodatkowe:

– zajęcia terenowe,

– obozy szkoleniowe

– zajęcia na poligonie wojskowym,

– kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

– trening samoobrony

– współpraca ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy Zawodowych 62 KS Commando i Jednostką Wojskową 1145 w Bolesławcu i Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 

Profile klas pierwszych 2018-19

Ważne terminy