Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Bolesławcu

gromadzi fundusze ze składek rodziców i wydatkuje zebrane środki zgodnie z przyjętym przez siebie preliminarzem.

 

Istnieje możliwość dokonywania bezpośrednich wpłat na konto Rady Rodziców:

Wpisowe (tylko dla klas pierwszych): bezpłatnie

Rada rodziców: 35 zł

W tytule wpisujemy: imię i nazwisko ucznia, klasa

Bank BGŻ nr konta: 05 2030 0045 1110 0000 0216 7480