Sekretariat: Anna Palczewska

Księgowość: Sabina Drozdek

Płace: Mariola Gonciarz

Kierownik administracyjno-gospodarczy: Krzysztof Krzemiński

Inspektor BHP: Mieczysław Szwed

Obsługa: