JĘZYK POLSKI

mgr Kazimiera Bukowska –  kbukowska0@tlen.pl

mgr Katarzyna Kwaśniewska –  kasia406@autograf.pl

mgr Elwira Madeiska –  emadeiska@lo2.boleslawiec.pl

mgr Małgorzata Matyjaszczuk –  m.matyjaszczuk@wp.pl

 

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Joanna Turczyńska –  jturczynska@interia.eu

mgr Agnieszka Niedźwiecka –  niedz0@wp.pl

mgr Marcin Ostrowski –  marcin.ostrowski@wp.pl

 

JĘZYK FRANCUSKI

mgr Izabella Daniel –  izabella012@gmail.com

 

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Anna Słaboń –  slabon_ann@tlen.pl

mgr Anna Sas –  a.sasania@gmail.com

Michał Król –  keyvee@nahliksoft.com.pl

 

JĘZYK ROSYJSKI

wicedyrektor mgr Anna Bowszys –  abowszys@lo2.boleslawiec.pl

 

MATEMATYKA

mgr Edyta Gawlik-Lippik –  lemniskata@wp.pl

mgr Beata Mosorka-Nieścior –  klotoida@poczta.onet.pl

mgr Iwona Wasilewicz – iwona77w@02.pl

 

FIZYKA

mgr Mariusz Wierzchosławski-  wierycho@gmail.com

 

CHEMIA

mgr Ewelina Kałużna –  ekaluzna@lo2.home.pl

 

GEOGRAFIA

mgr Elżbieta Magłysz –  emaglysz@lo2.boleslawiec.pl

mgr Ewa Suchecka –   ewa-suchecka@wp.pl

 

BIOLOGIA

mgr Małgorzata Kędziora –  mkendziora@poczta.onet.pl

 

HISTORIA

mgr Anna Lisiak –  aniamati@poczta.onet.pl

 

EBD I WOS

mgr Mieczysław Szwed –  mszwed@lo2.boleslawiec.pl

 

W-F

mgr Piotr Napiórkowski –  pitnapiorkowski@wp.pl

mgr Krzysztof Malina –  kmalina58@interia.pl

 

BIBLIOTEKA i WOK

mgr Iwona Florkowska –  iwettaf@o2.pl

mgr Izabella Daniel –  izabella012@gmail.com

 

INFORMATYKA

mgr Jacek Maj –   jacekm@konto.pl

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

mgr Beata Solpa-Tertel – beatasolpa@wp.pl

mgr Jacek Maj –   jacekm@konto.pl

 

EDUKACJA PRAWNA

mgr Beata Solpa-Tertel – beatasolpa@wp.pl

 

RELIGIA

  1. Jakub Norman – normanjakub@gmail.com
  2. Dawid Kostecki – kosteckidawid@icloud.com

 

ELEMENTY ARCHITEKTURY

Anna Dudek – annadudek.garden@gmail.com

 

PEDAGOG

mgr Beata Ulatowska –  pedagog2lobc@interia.pl