Rok szkolny 2018/2019

Młodzieżowe przesłanie klimatyczne dla przyszłości 28.09.2018r.

Konkurs plastyczny 10.10.2018r.

Konkurs literacki 10.10.2018r.

Konkurs fotograficzny: „Żyję i pracuję na pograniczu polsko-czeskim-niemieckim”

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Biało-czerwona niepodległa