Statut II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu