Rekrutacja – dokumenty:

Zasady i tryb rekrutacji do II LO

Podanie o przyjcie do szkoy

Rozporzdzenie MEN

Zarzdzenie nr 6

Zarządzanie nr 2 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty