Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


OGŁOSZENIA   

W załączeniu oświadczenie o rocznym przychodzie z tytułu emerytury lub renty. Oświadczenia

można przesyłać drogą mailową na adres kierownik@lo2.boleslawiec.pl

lub w formie papierowej do skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem do szkoły.

http://2lo.boleslawiec.pl/wp-content/uploads/2020/04/Oświadczenie-1.pdf

Wysokość świadczeń z Funduszu Socjalnego ustalana jest na podstawie oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto. Oświadczenia należy składać do 30 kwietnia.

http://2lo.boleslawiec.pl/wp-content/uploads/2020/04/Oświadczenie-o-dochodach.pdf

Uwaga emeryci!

Do 30 maja 2021 roku należy złożyć wniosek o dofinansowanie do wypoczynku emerytów i rencistów. Wniosek dostępny tutaj: http://2lo.boleslawiec.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-wczasy.pdf


< < Powrót do listy wpisów