Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


OGŁOSZENIA   

W załączeniu oświadczenie o rocznym przychodzie z tytułu emerytury lub renty. Oświadczenia

można przesyłać drogą mailową na adres kierownik@lo2.boleslawiec.pl

lub w formie papierowej do skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem do szkoły.

http://2lo.boleslawiec.pl/wp-content/uploads/2020/04/Oświadczenie-1.pdf

Wysokość świadczeń z Funduszu Socjalnego ustalana jest na podstawie oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto. Oświadczenia należy składać do 30 kwietnia.

http://2lo.boleslawiec.pl/wp-content/uploads/2020/04/Oświadczenie-o-dochodach.pdf

Dofinansowanie do basenów:

Uwaga: do 20 października 2021 r. można składać wnioski na dofinansowanie do usług rekreacyjno-sportowych. Wniosek do pobrania tutaj: http://2lo.boleslawiec.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-ZFŚS.pdf

Na wniosku proszę wpisać numer karty abonamentowej oraz wskazać, którego basenu karta dotyczy (Orka lub Termy).

 


< < Powrót do listy wpisów